Pojištění prodloužené záruky: šance pro delší život drahých spotřebičů

Pračka – 15 000 Kč. Sušička – 20 000 Kč. Chladnička – 20 000 Kč. Notebook – 25 000 Kč. Seznam položek drahých spotřebičů v domácnosti je opravdu dlouhý, protože kvalita je vykoupená vysokou cenou. V době pořízení každý kupující doufá, že bude daný spotřebič sloužit dlouhá léta. Jenže záruční doba uplyne během chvilky a často se stává, že hned po jejím skončení se daný přístroj rozbije. Částky za opravy často převyšují cenu nového zařízení. Co v takové chvíli dělat? Už při nákupu je vhodné sjednat pojištění prodloužené záruky.

Pojištění prodloužené záruky

O jaký pojistný produkt se jedná? Pojištění prodloužené záruky vlastně umožňuje spotřebičům delší život. Sjednáním pojištění lze prodloužit záruku zakoupeného výrobku o 12, 24 nebo 36 měsíc nad rámec zákonné záruční doby. Prodloužená záruka má parametry zcela identické jako při standardní době a vztahuje se na vady i na jakost, ke které se prodejce zavázal. A jaká je nejzásadnější výhoda pro sjednání tohoto pojistného produktu? Při neopravitelnosti pojištěný získá finanční náhradu pro nákup nového spotřebiče či elektroniky.

Na elektroniku i bílé zboží

Pro které druhy výrobků se vyplatí sjednat pojištění prodloužené záruky? V zásadě na všechny drahé spotřebiče, elektroniku nebo bílé zboží s vyšší pořizovací hodnotou. Cena pojištění je totiž velmi výhodná a pojistná částka se stanovuje na základě kupní částky pojištěného výrobku. Tato cena je současně uvedená v pojistné smlouvě a z této částky se vychází při případném pojistném plnění.


Sjednání při nákupu

Pojištění prodloužené záruky se sjednává pouze při nákupu výrobku, tento pojistný produkt nelze sjednat později. Současně je třeba upozornit na výjimky, za kterých nedojde k pojistnému plnění. Toto pojištění se samozřejmě nevztahuje na vady způsobené na pojištěné věci úmyslně nebo hrubou nedbalostí, také při nesprávné nebo nedostatečné údržbě výrobku, případně na vady, ke kterým dojde přetěžováním zařízení nebo užíváním v rozporu s návodem k použití  

Publikováno: 03. 06. 2023

Kategorie: Elektro

Autor: Lenka Novotná